Ongevallenverzekering

U leest er dagelijks over in de krant. Om nog maar van de verschrikkelijke beelden op TV te zwijgen. Bij zware verkeersongevallen vallen niet alleen slachtoffers maar ook vaak zwaargewonden. Bij ongeval van één van de gezinsleden voorziet de polis “Verkeersverzekering Gezin” in een uitkering bij overlijden of (blijvende) invaliditeit en regelt ook de medische kosten. Financiële bescherming kan hier zeker deels soelaas brengen en u toelaten het leven op de best mogelijke manier opnieuw in te richten.