Lichamelijke ongevallen

Met een polis “Lichamelijke ongevallen” beschermt u uzelf als zaakvoerder of eventueel ook uw werknemers voor ongevallen die zich voordoen buiten de werksfeer. Dit is geen overbodige luxe want elke dag zijn honderden mensen het slachtoffer van ongevallen op de weg naar de supermarkt, de sportclub of andere vrijetijdsbestemmingen. Vaak is het gewoon het noodlot dat toeslaat, maar de gevolgen zijn er daarom niet minder om.

Een polis “Lichamelijke ongevallen” beschermt u bijgevolg tegen de gevolgen van dergelijke ongevallen. Enkele mogelijke en belangrijke waarborgen die zijn opgenomen in deze polis zijn:

  • De terugbetaling van medische kosten (na tussenkomst van de mutualiteit)
  • Een schadevergoeding bij blijvende letsels
  • Een rente voor de erfgenamen in geval van overlijden