Levensverzekering

Deze polis voorziet in een uitkering op de afgesproken einddatum indien de verzekerde in leven is, of in een uitkering bij overlijden van de verzekerde. Dit product behoort tot een van de beste spaarvormen die er zijn door de combinatie van gewaarborgde opbrengst, winstdeelname en fiscale aftrekbaarheid. Net zoals bij overlijdensrisicoverzekeringen wordt er normaliter onmiddellijk bij overlijden uitgekeerd. De mogelijkheid bestaat ook de uitkering op een vaste termijn te laten geschieden door middel van een kapitaalverzekering bij leven en overlijden op een afgesproken datum.