Hospitalisatieverzekering

In aanvulling op de groepsverzekering wordt vaak ook een collectieve hospitalisatieverzekering aangeboden voor de werknemers. Als werkgever sluit u deze verzekering af voor uw werknemer, eventueel mits een bijdrage van de werknemer. Ook hier kan dit deel uitmaken van het remuneratiepakket dat u voor de werknemer voorziet. Wij geven graag advies omtrent deze fiscaal vriendelijke manier van verloning.