Bedrijfsschade

Een brand, een schadegeval… kan het voortbestaan van uw bedrijf in het gedrang brengen. Vaak bent u dan verplicht om uw bedrijvigheid gedurende onbepaalde tijd stop te zetten. Uw omzet maakt een diepe duik, maar uw vaste kosten blijven ongewijzigd. Uw werkloze werknemers gaan misschien elders werken en uw klanten zullen de goederen die u niet kunt leveren bij uw concurrenten moeten aankopen. Wanneer u dan opnieuw bedrijfsklaar bent, moet u nog inversteren om uw werknemers terug te halen en uw plaats op de markt te heroveren…

De verzekering Bedrijfsschade door brand stelt u in staat om na een brand of een gelijkaardig schadegeval snel naar de financiële situatie van vóór het schadegeval terug te keren dank zij de uitkering van uw winstderving en de betaling van uw vaste kosten gedurende de vergoedingsperiode.