BA Onderneming

Een BA-verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) afsluiten bij ons kantoor, al dan niet in Diest of in Scherpenheuvel, kan bijzonder interessant zijn voor u als zaakvoerder van een bedrijf.  Deze polis dekt de schade die u en eventuele andere zaakvoerders, vennoten of werknemers veroorzaken tijdens de uitoefening van de dagelijkse activiteiten. Wat de polis ba-gezin van ons kantoor in Diest en Scherpenheuvel betekent in de familiale sfeer, is de BA-uitbating voor uw zaak en haar eventuele werknemers. Schade bij contractuele activiteiten is evenwel niet gedekt.

De juiste BA-verzekering en BA-uitbating dankzij uw expert in Diest of Scherpenheuvel

Wanneer u een BA-verzekering afsluit bij ons verzekeringskantoor te Diest of Scherpenheuvel, kunt u ervoor kiezen om dit onder een BA-uitbating te doen. Een BA-uitbating is een verzekering specifiek voor ondernemingen, terwijl een gewone burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering ook in de privésfeer wordt afgesloten. Het doel van deze polis is om u zo goed mogelijk in te dekken bij eventuele schade die werd veroorzaakt door uw bedrijf of door interne stakeholders. Een BA-uitbating kan gecombineerd worden met andere ondernemerspolissen.

Mogelijke dekkingen:

  • Vergoeding van schade aan derden tijdens de uitvoering van werken
  • Vergoeding bij schade na levering of vergoeding voor schade vastgesteld bij aan u toevertrouwde goederen (bijvoorbeeld een tv die u moet herstellen)

Dek uzelf in tegen mogelijke schadeclaims

Het ‘burgerlijke’ in een BA-verzekering en BA-uitbating die u kunt afsluiten bij ons in Diest of Scherpenheuvel, staat voor de schade die door de ene burger aan de andere wordt berokkend. De geleden schade moet dan vergoed worden. Wanneer u hier niet voor verzekerd bent, kan dit zeer duur uitdraaien voor uw bedrijf. Een goede bedrijfsverzekering is daarom van cruciaal belang. Wilt u meer te weten komen over onze polissen en wenst u graag een afspraak te maken? Contacteer ons op het nummer 013 32 22 05 of stuur een e-mail naar info@laevers.be. Wij heten u graag welkom in ons kantoor in Diest of Scherpenheuvel voor de bespreking van uw BA-verzekering of BA-uitbating.