BA Onderneming

Deze polis dekt de schade die u en eventuele andere zaakvoerders, vennoten, werknemers veroorzaken tijdens de uitoefening van de dagelijkse activiteiten. Wat de polis BA Gezin betekent in de familiale sfeer, geldt de BA Uitbating voor uw zaak en haar werknemer. Schade bij contractuele activiteiten is evenwel niet gedekt.

Mogelijke dekkingen: vergoeding van schade aan derden tijdens de uitvoering van werken, vergoeding bij schade na levering of vergoeding voor schade vastgesteld bij aan u toevertrouwde goederen (bijvoorbeeld een tv die u moet herstellen).