BA Onderneming

Een BA-verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) afsluiten bij ons kantoor, al dan niet in Diest of in Scherpenheuvel, kan bijzonder interessant zijn voor uw bedrijf. Deze polis dekt de schade die u en eventuele andere zaakvoerders, vennoten of werknemers veroorzaken tijdens de uitoefening van de dagelijkse activiteiten. Wat de polis BA-gezin van ons kantoor in Diest en Scherpenheuvel betekent in de familiale sfeer, is de BA-uitbating voor uw zaak en haar eventuele werknemers. Schade bij contractuele activiteiten is evenwel niet gedekt.

De juiste BA-verzekering en BA-uitbating dankzij uw expert in Diest of Scherpenheuvel

Wanneer u een BA-verzekering afsluit bij ons verzekeringskantoor te Diest of Scherpenheuvel, kunt u ervoor kiezen om dit onder een BA-uitbating te doen. Een BA-uitbating is een verzekering specifiek voor ondernemingen, terwijl een gewone burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, zoals bijvoorbeeld een individuele hospitalisatieverzekering, ook in de privésfeer wordt afgesloten. Het doel van deze polis is om u zo goed mogelijk in te dekken bij eventuele schade die werd veroorzaakt door uw bedrijf of door interne stakeholders. Een BA-uitbating kan gecombineerd worden met andere ondernemerspolissen. U kunt hierdoor rekenen op schadevergoeding van schade aan derden tijdens de uitvoering van werken en vergoeding bij schade na levering of vergoeding voor schade vastgesteld bij aan u toevertrouwde goederen.

Dek uzelf in tegen mogelijke schadeclaims

Het ‘burgerlijke’ in een BA-verzekering en BA-uitbating die u kunt afsluiten bij ons in Diest of Scherpenheuvel, staat voor de schade die door de ene burger aan de andere wordt berokkend. De geleden schade moet dan vergoed worden. Wanneer u hier niet voor verzekerd bent, kan dit zeer duur uitdraaien voor uw bedrijf. Een goede bedrijfsverzekering is daarom van cruciaal belang. Contacteer ons daarom via 013 32 22 05 of stuur een e-mail naar info@laevers.be. In Diest of Scherpenheuvel bespreken wij graag over uw BA-verzekering of BA-uitbating, maar u kunt bij ons ook terecht voor al uw vragen over pensioensparen.