ABR

Een ‘alle bouwplaatsrisicoverzekering’ of ABR – polis dekt bij bouwrisico’s de schade aan het werk; zoals een slecht gestutte muur die omvalt of schade aan de buurwoning, ongeacht of de bouwheer, architect of aannemer in de fout is gegaan.

De polis kan eveneens worden uitgebreid met een luik voor schade aan derden, zoals verzakkingen bij de buur, een beschadigde oprit, …