Tips om kinderen te leren sparen

Kinderen leren best zo vroeg mogelijk verstandig met geld om te gaan. Zakgeld helpt daarbij, want dat leert een kind met een beperkt budget keuzes te maken.

Kinderen zijn van nature ongeduldig en sparen vergt geduld. Toch is sparen een gewoonte die kan aangeleerd worden. Het nieuwjaarsgeld van oma en opa of peter en meter kan een mooie start zijn voor een spaarpotje.

Volgende tips kunnen helpen om je kind te leren sparen:

  1. Leg op een begrijpbare manier uit waarom sparen belangrijk is. Het nieuwjaarsgeld moet niet op aan kleine gadgets, maar kan met wat geduld dienen voor een leuker en groter cadeau.
  2. Maak sparen leuk: je kan je kind een kleine beloning geven telkens er iets in de spaarpot gaat. Je kan er ook een spel van maken door eens een wedstrijdje “om het meest sparen” tussen broers en zussen te organiseren.
  3. Koop een leuke spaarpot voor je kind of beter nog, kies die samen! Zet de spaarpot op een zichtbare plaats zodat je kind er regelmatig aan zal denken. Het zal er ook trots op zijn en zo aan oma of opa tonen hoeveel het al gespaard heeft.
  4. Een spaardoel zal je kind stimuleren om te sparen. Spreek af om bijvoorbeeld elke week of maand een vast bedrag te sparen voor die elektrische trein of de Lego-doos waar je kind al zo lang van droomt.
  5. Is het nodige geld bijeen gespaard? Ga samen die trein of Lego-doos kopen: op die manier maak je het resultaat tastbaar.
  6. Is je kind wat ouder? Dan kan je voorstellen om het geld uit de spaarpot op een spaarrekening te zetten; zo leert het dat geld ook geld kan opbrengen. Je kind zal zich ‘volwassen’ voelen met een echte rekening bij de bank.
  7. Hebben je oudere kinderen plannen om een reis te maken of de komende zomer een duur muziekfestival te bezoeken? Dan kan je overwegen hen te betalen voor klusjes zoals bv. het gras maaien. Zo leert je kind twee dingen tegelijkertijd: werken en sparen! Maar niet iedere klus in het huishouden hoeft betaald te worden; het is goed om ook daarover te spreken!

Meer info over sparen? Contacteer ons!

Bron: Wikifin