RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING

Financiële steun bij gerechtelijke kosten en genieten van een fiscaal voordeel, het kan!

 

Wat is een rechtsbijstandsverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering zorgt er in de eerste plaats voor dat u vrijblijvend informatie kan inwinnen, zelfs wanneer er nog geen sprake is van een geschil. Wanneer er toch sprake is van een geschil biedt de rechtsbijstandverzekering bescherming tegen de mogelijks lange en dure gerechtelijke procedures.

Waarom is een rechtsbijstandsverzekering nuttig?

Een schadegeval is snel gebeurd en leidt vaak tot geschillen tussen uzelf en de tegenpartij. Dankzij de rechtsbijstandverzekering kan u genieten van bijstand om tot een minnelijke schikking te komen. Wanneer er geen minnelijke schikking mogelijk is, zal de rechtsbijstandverzekering tussen komen voor de kosten en erelonen van advocaten en experten.

Fiscaal voordeel

Nog niet overtuigd of een rechtsbijstand wel de moeite waard is? Sinds september 2019 is de rechtsbijstandsverzekering fiscaal aftrekbaar. Het gaat om 40% van de betaalde premie die afgetrokken kan worden in uw belastingaangifte, met een maximum van 310 euro. Het fiscaal voordeel kan dus oplopen tot maximaal 124 euro.

Om fiscaal aftrekbaar te zijn dient de polis aan bepaalde minimumvoorwaarden te voldoen: zo moet er minstens dekking zijn tot 13.000 euro in burgerlijke zaken, 13.500 in strafzaken en tot 6.750 in bouwgeschillen.

Heb ik recht op belastingvermindering?

Om na te gaan of u recht heeft op een belastingvermindering dienen onderstaande voorwaarden minstens voldaan te zijn:

  • De verzekering is individueel afgesloten.
  • Uw verzekeringsonderneming is gevestigd in de Europese Economische Ruimte.
  • Uw verzekering voldoet aan bepaalde voorwaarden. (gedekte geschillen, maximumwaarborg, enz.)

Hebt u nog geen rechtsbijstandverzekering of heeft u vragen omtrent het recht op een belastingvermindering? Neem dan zeker contact op met ons om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.