Kan u bij een prijsaanpassing steeds uw contract opzeggen ?

In de regel is het natuurlijk zo dat u een contract steeds met onmiddellijke ingang kan opzeggen bij een prijsverhoging. Maar toch moet u daarmee voorzichtig zijn !

Neem nu het geval waarbij u twee contracten lopen hebt bij een maatschappij en op basis daarvan een korting kon bedingen. Dat kan als u bijvoorbeeld een brand- en familiale verzekering combineert of indien uw auto en moto bij dezelfde verzekeraar verzekerd zijn.

In dat geval moet je toch voorzichtig bij een wijziging van uw contract! Bij opzegging van één van beide contracten kan de verzekeringsonderneming terugkomen op de toegekende korting op de tweede polis omdat niet meer aan de voorwaarden voor de korting wordt voldaan. Wie dan met onmiddellijke ingang zijn polis wenst op te zeggen wegens premieverhoging kan van een kale reis thuiskomen. De verzekeringsonderneming zal vaak maar ingaan op deze vraag tegen de volgende jaarlijkse vervaldag.

Dat kan als in de bijzondere voorwaarden van het contract vermeld is dat als het verzekeringscontract voor het ene product geschorst of opgezegd wordt, de premie van het andere verzekeringscontract automatisch opgetrokken wordt tot aan het volledig tarief. In dit geval heeft u als klant geen recht op onmiddellijke stopzetting van de polis. Het gaat immers niet om een tariefverhoging maar om het verlies van een contractueel voorziene korting. U kan dan bijgevolg de overeenkomst niet vóór de jaarlijkse vervaldag opzeggen.