Huispersoneel

Wie een poetsvrouw, tuinman of babysitter inhuurt moet hiervoor een verzekering arbeidsongevallen afsluiten. In de privésfeer spreken we van een polis Huispersoneel. Vermijd de onaangename gevolgen van een val van de trap van uw babysit. Het risico om de kosten van enkele dagen of weken in het ziekenhuis te moeten vergoeden, wegen niet op tegen de relatief kleine premie die u voor dergelijke polis betaalt. Vraag onze medewerkers om meer informatie.

Opgepast!

Tot voor kort moest u voor uw poetsvrouw of tuinman geen bijdragen aan de Sociale Zekerheid betalen. Maar sinds 1 oktober 2014 is een RSZ-bijdrage verplicht voor elke vorm van manuele huishoudelijke activiteit.

En dit ongeacht het aantal gepresteerde uren per week.

Er wordt enkel een uitzondering voorzien voor niet-manuele occasioele arbeid gedurende maximaal 8 uur per week (niet-manuele arbeid = babysitten, gezelschap houden, boodschappen doen en begeleiden van personen; occasioneel = vrijblijvend, niet geregeld).